کلبه دوستی

علمی فرهنگی تربیتی

«منابع كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي» 

ضريب 3نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني، شفيع‌آبادي، غلامرضا ناصرينظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني، خديجه آريننظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني،‌ محمود ساعت‌چي
ضريب 2زبان عمومي ـ منصور كوشامجموعه مقالات روانشناسي،‌ محمد پارسامتون روانشناسي، كيانوش هاشميان
ضريب2آمار و روش تحقيق، دكتر علي دلاورروش تحقيق براي علوم انساني (200صفحه) از عزت‌ا... نادري
روانشناسي شخصيت 2روانشناسي شخصيت، علي اكبرروانشناسي شخصيت،‌ يحيي سيد محمدينظريه‌ها و مكاتب شخصيت، دكتر سعيد شاملو
آزمونها در مشاوره  ضريبراهنمايي سنجش رواني براي مشاوران و روانشناسان باليني و روان‌پزشكان جلد 2 و 1 ترجمه پاشا شريفي آزمونهاي رواني و كاربردي دكتر حمزه گنجيآزمونهاي رواني و كاربردي پاشا شريفيآزمونهاي رواني و كاربردي هادي بهرامي
مواد و روشها و آزمون مشاوره ضريب 3اصول و فنون مشاوره دكتر شفيع‌آبادياصول و فنون مشاوره سيدمهدي حسيني بيرجنديپويايي گروه و مشاوره گروهي انتشارات رشدراهنمايي مشاوره تحصيلي سمت
مباني راهنمايي و مشاوره ضريب 2مقدمه بر راهنمايي و مشاوره دكتر باقر ثناييمقدمات راهنمايي و مشاوره شفيع آبادي پيام نورراهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه‌‌اي شفيع‌آبادي تهران رشد 1371خانواده و خانواده درماني سالوادر منوچيني ترجمه: ثناييخانواده و خانواده درماني جي‌هي‌لي ترجمه: ثناييخانواده و درمان تضميني خانواده ترجمه: خانم شكوه نوابي‌نژاد تهران مركز مطالعات و تحقيقات خانواده
اصول و فنون مشاوره ضريب 2اصول و فنون مشاوره شفيع آبادياصول و روشهاي راهنمايي و مشاوره، بيرجنديپويايي گروه و مشاوره گروهي، شفيع‌آبادي راهنمايي و مشاوره تحصيلي، شغلي شفيع‌آبادياصول و روشهاي مشاوره، قاسم قاضيمقدمه‌اي بر راهنمايي ومشاوره،‌ سيد احمدي
مباني راهنمايي و مشاورهضريب 2مقدمات راهنمايي و مشاوره شفيع‌آباديمباني راهنمايي و مشاوره ثناييمباني مشاوره، احمديراهنمايي و مشاوره شغلي، شفيع‌آباديمشاوره خانواده، مصطفي تبريزيخانواده درماني جي ‌هي ليخانواده درماني، سالوادر منوچيني
روانشناسي شخصيت ضريب 2نظريه شخصيت،‌ سعيد ثناملونظريه شخصيت،‌ شولتز ترجمه:‌سيد محمدينظريه شخصيت،‌ علي‌اكبر سياسينظريه شخصيت، بروين لارنس
نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني ضريب 3نظريه مشاوره  و روان‌درماني، شفيع‌آبادي،‌ قاضينظريه مشاوره و روان‌درماني، خديجه آريننظريه مشاوره و روان‌درماني، مهرداد فيروزبختنظريه‌ مشاوره و روان‌درماني،‌محمود ساعتچي
آمار و روش تحقيق ضريب 2روش تحقيق، علي دلاور(پيام نور)روش تحقيق، جان بستروش تحقيق، سرمد بازرگانروش تحقيق،‌ كرلينجرروش تحقيق،‌ سازمان سنجشروش تحقيق هومن
آزمون‌هاي رواني ضريب 2سنجش رواني، حمزه گنجيآزمونهاي رواني، هادي بهراميسنجش رواني، ماربات 2 جلدآزمونهاي رواني،‌ ابولفضل كرمي همراه با سوالات و پاسخنامهآزمونهاي رواني پاشا شريفي
زبانمشاوره و رواهنمايي، منصور كوشاروانشناسي عمومي،‌ كيانوش هاشميانروانشناسي عمومي، محمد پارسازبان كتابهاي سازمان سنجش هر موضوع و مطلب در زمينه مشاوران و روانشناسي مرتبط با آنزبان به عنوان برنامه هر روز در نظر گرفته شود.زبان عموميمجموعه سوالات ارشد علوم تربيتي 2خلاصه كتابها در كتاب كارشناسي ارشد پژوهش

 
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم تیر 1391ساعت 7:21 AM  توسط کلبه  |