کلبه دوستی

علمی فرهنگی تربیتی

چهره شناسي

چهره شناسي و گرايش جنسي افراد ابراز علاقه افراد به جنس مخالف براي پيام رساني جهت ازدواج ٬ دوستي ٬ عشق و... عميقآ به نوع کارکتر و خصوصيات شخصي افراد وابسته است. مجلس جشني را در نظر بـــگيريد که در آن قريب به هزار زن و مرد وجود دارد و همه به نوعي در اين شادي سهيم هستند حــــــال براي هر شخصي که فرد مخاطب خود را پيدا و يا انتخاب مي نمايد. تفاوتهاي بارزي جهت انتقال پيامهاي عاشقانه نسبت به فرد ديگر وجود دارد زنان و دختران در اينگونه مجالس شيوه هاي فـوق العاده پنهاني را براي عشوه گري و دلربايي در اختيار دارند . بر عکس٬مردان براي جلب نظر خـــــانمها تمامي شيوه ها و غرايز به تور انداختن را آشکارا به اجرا در مي آورند. مردان با خنده هاي بسيار بلند و صحبتهاي واضح و تکانهاي زياد سر و دست و بعضي اوقـات جدا شدن از جمع و در قسمتي از سالن تنها شدن و آشکارا شدن و يا سيگار کشيدنهاي متفــکرانه و يا محکمتر از ديگران کف زدن و... امثال اينها به هر طريق ممکن خود را آشکار و منفرد ميسازند - زنان٬بسيار ارام و پنهان و در لابلاي جمعيت مردان را ورنداز مي کنند چنانچه کسي مدنظر آنان قرار گيرد و تمايل به او پيدا نمايند در اين صورت يک نگاه آرام و آشکار به او خواهند نمود و سپس به نقطه ديگري خيره مي شوند تا چنانچه فرد مورد نظر شان متوجه نشد و يا علاقه اي نشـــان نداد لطمه اي به غرورشان وارد نشود در صورتيکه باصطلاح دوزاري طرف افتاد و متوجه خانم شـد و تمايلي ايراز نمود در اين شرايط خانم نگاه ديگري همراه با مکث و تامل ابراز خواهد کرد و چــون در اين شرايط هردو روي هم کليد کرده اند اداي خانم ها آغاز شده و وارد مرحله عـــــشوه گري و دلربايي مي شوند خندههاي ملايم ٬ مرتبآ با لباس خود ور رفتن و در گوشه اي براي جلوه گـري بهتر نمايان شدن ٬ چرخش زبان بدور لبها ٬ و امثال اين حرکات تمامآ براي ابراز تمايل بوده و جزء اميال نفساني افراد منظور مي گردد. در علم چهره شناسي ٬ بعضي خصوصيات و نمادهاي چهره بوضوح گرايش افراد را به اين مقوله آشکار مي سازد بعنوان مثال؛ - زناني که چشمان درشتي دارند اغلب از ابراز عشوه گري و دلربايي پرهيز کرده و با نــگاههاي خيره خود به زمين يا يک نقطه خاص ٬ اطمينان دارند که همين درشتي چشمها ٬ بــنيان آقايان را از جا خواهد کند. - زناني که نوک بيني شان متمايل به پايين است استاد مسلم هنر عشوه گري و دلربايي اند. - زناني که گوشه چشمانشانم به طرف بالا است زمينه قوي عشوه گري و طنازي را دارند. - به طور کلي ضخيم بودن ابروي راست نسبت به چپ نشانه بي تفاوتي اين افراد نسبت به دلربايي و طنازي طرف مقابل است. - مرداني که فرم ابروهايشان با هم فرق دارد و يکي بالاتر از ديگري قرار دارد بسيار خجالتي و متواضع هستند نگاه کردن آنان به چهره زنان حتي براي امر ازدواج برايشان کار دشواري است. - مردان با چشمان سبز يا آبي بشدت تمايل جنسي داشته و هنر آنرا نيز دارند و در مــعاشقه هيچ چيز کم نمي آورند - وجود خطوط ريز زير پلک پاييني چشم ٬ نشانگر تمايل شديد و آمادگي فرد براي دلربايــــي و معاشقه است اين افراد خود اساسآ جذابيت خاصي داشته و چندان نيازي به سعي و تـــلاش ندارند مردان طاس و يا نسبتآ طاس ٬ مرداني با سينه هاي پرمو ٬ مرداني با پيشاني M شکل ٬مرداني با لبان تيره از اشتهاي زياد جنسي برخوردارند. - دهان کوچک يعني طغيان و فواران يکباره و سريع شهوت. - ابرو کماني ها قدرت شهواني بالايي دارند. و...... مـنبع : کتاب فراسوي چهره ها نوشته : دکتر محمود انوشه چهره شناسی با قیافه شناسی متفاوت است. چهره شناسی یعنی اینکه از روی شکل اعضای صورت به خصوصیات افراد پی بردن و قیافه شناسی یعنی از روی رفتار فرد در موقعیت خاص به خصوصیات او آگاه شدن. کسی که شل دست می دهد و هنگام دست دادن توجهش به اطراف است بدبین و مردد است و قابل اعتماد نیست. کسی که محکم دست می دهد به خاطر صمیمی بودن نیست بلکه او مشکل دارد و کسی که در این بین دست را کمی می فشارد و به چشمها خیره می شود و سر تکان می دهد قابل اعتماد و شخصی مثبت است. پیشانی بلند نشانه هوش و ذکاوت و توانایی های فکری است. دماغ بزرگ نشانه محبت است. چانه استخوانی نشانه حساسیت و زود رنجی و چانه گرد نشانه پشتکار و اراده است. فرو رفتگی که در بعضی از افراد در چانه شان دیده می شود نشاندهنده توانایی جذب جنس مخالف است.)) در رابطه با موضوع فوق برای کسب اطلاعات بیشتر بعضی از کتاب هایی که در این رابطه می شناسم را حضورتان معرفی می کنم کف بینی وچهره شناسی – هادی خوبرو هنروفن چهره شناسی – انتشارات طلایه نویسنده:آلکسر آلکسرلی – ترجمه:قدیر گلکاریان چهره شناسی - مهرزاد پریزاد – نشر زر رازورمز چهره ها – یکتا سپاهی و حمیرا نوروزی – تهران – خاته کتاب قیافه شناسی – علی دشتستانی فرهنگ چهره شناسی – منصور پاک بین شناسایی ذات انسانها – محمد مهدی محمود زادگان شخصیت شناسی – (هنروعلم تحلیل شخصیت)نوشته کارل واگنر – خانه کتاب سرمایه اجتماعی درایران :نوشته:علی باقری فراسوی چهره ها- نوشته دکتر محمودانوشه
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم تیر ۱۳۸۷ساعت 13:20 PM  توسط کلبه  |